Вихід з групи

Вийти з групи, щоб більше не можна було змінювати окремі об'єкти в групі. При знаходженні у вкладеній групі буде закрито тільки вкладену групу.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Формат - Групування - Вийти з групи (текстові документи, електронні таблиці)

Виберіть Видозмінити - Вийти з групи (документи малюнків)

Відкрийте контекстне меню і виберіть команду Вийти з групи

Піктограма

Вийти з групи.