Увійти у групу

Відкриває вибрану групу, щоб було можна змінювати окремі об'єкти. Якщо вибрана група містить вкладені групи, можна повторити цю команду в підгрупах. Ця команда не розгруповує об'єкти остаточно.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Формат - Групування - Увійти в групу (текстові документи, електронні таблиці)

Виберіть Видозмінити - Увійти в групу (документи малюнків)

Відкрийте контекстне меню і виберіть команду Увійти в групу

Піктограма

Увійти в групу


Піктограма Підказка

Щоб вибрати окремий об'єкт в групі, утримуйте натиснутою клавішу і клацніть цей об'єкт.