Розгрупувати

Розбиває вибрану групу на окремі об'єкти.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Формат - Групування - Розгрупувати (текстові документи, електронні таблиці)

Виберіть Видозмінити - Розгрупувати (документи малюнків)

Відкрийте контекстне меню і виберіть команду Розгрупувати

Піктограма

Розгрупувати


Чтобы разбить вложенные группы в группе, необходимо повторить эту команду для каждой подгруппы.