Градієнти

Set the properties of a gradient, or save and load gradient lists.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Формат – Область - вкладка Градієнт


Тип

Select the gradient that you want to apply.

Центр X

Enter the horizontal offset for the gradient, where 0% corresponds to the current horizontal location of the endpoint color in the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To box.

Центр Y

Enter the vertical offset for the gradient, where 0% corresponds to the current vertical location of the endpoint color in the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To box.

Angle

Enter a rotation angle for the selected gradient.

Поля

Enter the amount by which you want to adjust the area of the endpoint color on the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To box.

Від

Select a color for the beginning point of the gradient.

Enter the intensity for the color in the From box, where 0% corresponds to black, and 100 % to the selected color.

To

Select a color for the endpoint of the gradient.

Enter the intensity for the color in the To box, where 0% corresponds to black, and 100 % to the selected color.

Додати

Adds a custom gradient to the current list. Specify the properties of your gradient, and then click this button

Змінити

Applies the current gradient properties to the selected gradient. If you want, you can save the gradient under a different name.

Видалити

Вилучає вибрані елементи після підтвердження.

Поле попереднього перегляду

Попередній перегляд поточного виділення.