Distribute Columns Equally

Adjusts the width of the selected columns to match the width of the widest column in the selection. The total width of the table cannot exceed the width of the page.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте панель інструментів Оптимальний розмір з панелі Таблиця і натисніть

Піктограма

Distribute Columns Equally