1,5 рядка

Sets the line spacing of the current paragraph to one and half lines.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте контекстне меню і виберіть команду Міжрядковий інтервал - 1,5 рядка


Піктограма

Інтервал між рядками: 1.5