Підкреслений

Робить вибраний текст підкресленим або скасовує підкреслення.

Якщо курсор знаходиться за межами слова, то підкресленим буде текст, що вводиться.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте контекстне меню і виберіть команду Стиль - Підкреслений

Піктограма

Підкреслений