Курсив

Робить накреслення вибраного тексту курсивним. Якщо курсор знаходиться в слові, все слово виділяється курсивом. Якщо вибраний фрагмент або слово вже мають курсивне накреслення, це форматування знімається.

Якщо курсор знаходиться за межами слова і немає вибраного тексту, то стиль шрифту застосовується до тексту, що вводиться.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте контекстне меню і виберіть команду Стиль - Курсив

Піктограма

Курсив