Розділити комірки

Розділити комірку або групу комірок горизонтально або вертикально на введене число комірок.

Щоб скористатися цією командою…

На панелі Таблиця натисніть

Піктограма

Розбити комірки


Розділити комірки на

Введите количество строк или столбцов, на которое вы хотите разделить выбранную ячейку (ячейки).

Напрямок

По горизонталі

Поділ вибраної комірки (осередків) на кількість рядків, вказану в полі Розділити комірки на.

Пропорційно

Поділ комірок на рядки однакової висоти.

По вертикалі

Поділ вибраної комірки (комірок) на кількість стовпців, вказану в полі Розділити комірки на.