За лівим краєм

Вирівнює ліві краї вибраних об'єктів. Якщо в Draw або Impress вибрано лише один об'єкт, лівий край об'єкта вирівнюється за лівим краєм сторінки.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Формат - Вирівнювання - Ліворуч (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Виберіть Видозмінити - Вирівнювання - Ліворуч (об'єкти вибрано) (LibreOffice Draw)

Відкрийте контекстне меню, виберіть команду Вирівнювання - Ліворуч (об'єкти вибрано) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

На панелі інструментів Вирівнювання (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) клацніть

Піктограма

Зліва


Об'єкти вирівнюються за лівим краєм крайнього лівого з вибраних об'єктів.

Піктограма Примітка

To align the individual objects in a group, to enter the group, select the objects, right-click, and then choose an alignment option.