Вирівнювання (об'єкти)

Aligns selected objects with respect to one another.

Піктограма Примітка

If one of the selected objects is anchored as a character, some of the alignment options do not work.


Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Формат - Вирівнювання (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Виберіть Видозмінити - Вирівнювання (об'єкти вибрано) (LibreOffice Draw)

Відкрийте контекстне меню, виберіть команду Вирівнювання (об'єкти вибрано) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)


Піктограма Примітка

Не всі типи об'єктів можна вибрати разом. Не всі модулі (Writer, Calc, Impress, Draw) підтримують всі типи вирівнювання.


За лівим краєм

Вирівнює ліві краї вибраних об'єктів. Якщо в Draw або Impress вибрано лише один об'єкт, лівий край об'єкта вирівнюється за лівим краєм сторінки.

Центрувати горизонтально

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

За правим краєм

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

За верхнім краєм

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Align Vertical Center

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Вирівняти за нижнім краєм

Vertically aligns the bottom edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the bottom edge of the object is aligned to the lower page margin.