Числа / Формат

Задайте параметри форматування для вибраних комірок.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте контекстне меню заголовка стовпця в таблиці бази даних і виберіть Формат стовпця - Формат

Перейдіть на вкладку Формат - Вісь - Вісь Y - Число (документи діаграм)

Так само, як у діалоговому вікні Числовий формат, для таблиць і полів у текстових документах: виберіть команди Формат - Числовий формат або перейдіть на вкладку Вставка - Поля - Додатково - Змінні і виберіть у списку Формат значення "Додаткові формати".


Категорія

Виберіть зі списку категорію, а потім виберіть стиль форматування у полі Формат.

Формат

Визначає, як відображатиметься вміст вибраних комірок. Код вибраного варіанту виводиться в полі Код формату.

Списки для категорії Грошовий

Виберіть валюту і прокрутіть вгору список Формат, щоб побачити варіанти форматів для неї.

Піктограма Примітка

У коді формату для грошових одиниць використовується форма [$xxx-nnn], де xxx - символ валюти, nnn - код країни. Для спеціальних банківських символів, наприклад, EUR (для євро), код країни не потрібен. Формат грошової одиниці не залежить від мови, вибраної в полі Мова.


Мова

Задає параметри мови для вибраних . Якщо вибрати Автоматично, LibreOffice автоматично застосує числові формати, пов'язані з типовою мовою системи. Виберіть інше, щоб змінити параметри для вибраних .

Мовні параметри гарантують збереження форматів дати і грошових одиниць, навіть якщо документ буде відкрито в операційній системі, що використовує інші типові мовні параметри.

Первинний формат

Використати такий самий формат, як у комірок, що містять дані для діаграми.

Параметри

Задайте параметри для вибраного формату.

Дробова частина

Введіть число знаків після коми, які потрібно показати.

Знаків у знаменнику

Для дробового формату, кількість позицій у знаменнику, які будуть показані.

Початкові нулі

Введіть найбільше число нулів, які будуть показані перед десятковою комою.

Від'ємні числа червоним

Змінювати колір від'ємних чисел на червоний.

Розділення розрядів

Вставляти роздільник між тисячами. Вигляд розділювача залежить від мовних налаштувань

Інженерний запис

Для наукового формату, інженерний запис забезпечує кратність 3 показника степеня.

Код формату

Показує код формату для вибраного формату. Ви також можете ввести власний формат. Наведені далі параметри доступні лише для користувацьких форматів.

Додати

Додати введений код формату до категорії Визначений користувачем.

Видалити

Видалити вибраний числовий формат. Зміни набудуть чинності після перезапуску LibreOffice.

Змінити коментар

Додати коментар до вибраного числового формату.

Рядок назви

Введіть коментар для вибраного числового формату і клацніть за межами цього поля.

Поле попереднього перегляду

Попередній перегляд поточного виділення.