Ефекти шрифту

Задайте текстові ефекти, які слід застосувати.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте вкладку Формат - Символ - Текстові ефекти

Виберіть Перегляд - Стилі, відкрийте контекстне меню елемента і перейдіть на вкладку Змінити/Створити - Текстові ефекти


Зміни будуть застосовуватися до поточного вибраного, слова, що містить курсор, або нового тексту, що друкується.

Колір шрифту

Задається колір вибраного тексту. Якщо вибрано параметр Автоматично, для світлого тла буде задано чорний колір тексту, для темного - білий.

Піктограма Попередження

Якщо встановлено прапорець Автоматично підбирати колір тексту для екрана на сторінці - LibreOffice - Доступність.


Рельєф

Виберіть ефект рельєфу, який буде застосовано до вибраного тексту. Символи з піднесеним рельєфом ніби виступають над сторінкою. Символи з утопленим рельєфом ніби заглиблені в сторінку.

Структура

Показувати контури вибраних символів. Цей ефект працює не зі всіма шрифтами.

Тінь

Додає тіні внизу і праворуч від вибраних символів.

Надкреслення

Виберіть стиль надкреслення, який слід застосувати. Щоб застосувати надкреслення тільки до слів, виберіть параметр Лише слова.

Колір надкреслення

Виберіть колір ліній надкреслення.

Перекреслення

Виберіть стиль перекреслення для вибраного тексту.

Піктограма Примітка

При збереженні документа у форматі Microsoft Word всі стилі перекреслення перетворюються на стиль з одинарною лінією.


Підкреслення

Виберіть стиль підкреслення, який слід застосувати. Щоб застосувати підкреслення тільки до слів, виберіть параметр Лише слова.

Піктограма Примітка

При застосуванні підкреслення до надрядкового тексту підкреслення переміщається на рівень надрядкового тексту. Якщо верхній індекс міститься в слові зі звичайним текстом, підкреслення вгору не переноситься.


Піктограма на панелі Форматування:

Піктограма

Підкреслений

Колір підкреслення

Виберіть колір ліній підкреслення.

Лише слова

Застосувати вибраний ефект тільки до слів, нехтуючи пропуски.

Підтримка азійських мов

Доступ до цих команд можливий після того, як ви увімкнули підтримку для азійських мов у - Мовні параметри - Мови.

Діакритичний знак

Задає знак, який буде додано над або під усіма вибраними символами.

Розташування

Визначає, де буде розташовано діакритичні знаки.

Поле попереднього перегляду

Попередній перегляд поточного виділення.