Вставка об'єкта OLE

Вставка в поточний документ об'єкта OLE. Об'єкт OLE вставляється як посилання або як вбудований об'єкт.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Вставка - Об'єкт - Об'єкт OLE

Відкрийте панель інструментів Вставка, клацніть

Піктограма

OLE-об'єкт


Піктограма Примітка

Для переміщення об'єктів OLE в інші файли неможливо використати буфер обміну або перетягування.


Порожні і неактивні об'єкти OLE невидимі.

Створити новий

Створити новий об'єкт OLE на основі вибраного типу об'єкта.

Тип об'єкта

Виберіть тип документа, який потрібно створити.

Створити з файлу

Створити об'єкт OLE з наявного файлу.

Файл

Виберіть файл, який буде вставлено як об'єкт OLE.

Файл

Введіть назву файлу, на який слід зробити посилання, або який слід вбудувати, або клацніть Знайти, щоб знайти файл.

Пошук...

Відшукайте файл, який потрібно вставити, і натисніть Відкрити.

Зв'язати з файлом

Встановіть цей прапорець для вставки об'єкта OLE як посилання на початковий файл. Якщо цей прапорець не встановлено, то об'єкт OLE буде вбудовано в документ.