Спеціальний символ

Дозволяє користувачеві вставляти символи зі всіх встановлених шрифтів.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть команди Вставка - Спеціальний символ

На панелі Стандартна або Вставка клацніть

Піктограма

Спеціальний символ


Клацнувши символ у діалоговому вікні Вибір символу, можна переглянути його і відповідний йому числовий код.

Шрифт

Виберіть шрифт, щоб побачити символи, які він містить.

Підмножина

Виберіть для поточного шрифту категорію Юнікод. В таблиці символів буде показано спеціальні символи для вибраної категорії Юнікод.

Таблиця символів

Клацніть спеціальні символи, які ви хочете вставити, і натисніть кнопку Вставити.

Симво

Показує символи, які будуть вставлені. Відредагуйте це поле, якщо ви хочете змінити поточний вибір символів.