Запит

Зображення сканується, і результат вставляється в документ. Діалогове вікно сканування надається виробником сканера. Опис діалогового вікна див. у документації сканера.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Вставка - Малюнок - Сканування - Запит