Список

Приймайте або відхиляйте окремі зміни.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть вкладку Зміни - Відстеження змін - Керування - Список

Виберіть Засоби - Автоматичне виправлення - Прийняти чи відхилити зміни. З'явиться діалогове вікно Автозаміна. Натисніть кнопку Аналіз змін і виберіть вкладку Список.


The List tab displays all of the changes that were recorded in the current document. If you want to filter this list, click the Filter tab, and then select your filter criteria.

Поле вибору

Перелічує зміни, які були записані у документі. Коли ви вибираєте запис у списку, ця зміна виділяється у документі. Щоб відсортувати список, клацніть заголовок стовпчика. Затисніть при натисканні, щоб вибрати кілька записів у списку.

Піктограма Підказка

Щоб відредагувати коментар до запису у списку, клацніть правою кнопкою миші на запис, а тоді виберіть Змінити коментар.


Після того, як ви приймете або відхилите зміну, записи списку повторно впорядковуються відповідно до статусу "Прийнято" або "Відхилено".

Дія

Вказує зміни, внесені в документ.

Автор

Вказує користувача, який зробив зміни.

Дата

Вказує дату та час, коли було зроблено зміну.

Коментар

Містить список коментарів, доданих до зміни.

Прийняти

Приймає вибрану зміну та вилучає виділення зі зміни в документі.

Відхилити

Відхиляє вибрану зміну та вилучає виділення зі зміни в документі.

Прийняти всі

Приймає всі зміни та вилучає виділення з документа.

Відхилити всі

Відхиляє всі зміни та вилучає виділення з документа.

У контекстному меню списку є додаткові команди:

Змінити коментар

Редагувати коментар для вибраної зміни.

Упорядкувати

Сортує список відповідно до заголовків стовпців.

Дія

Сортує список відповідно до типу змін.

Автор

Сортує список відповідно до автора.

Дата

Сортує список відповідно до дати та часу.

Коментар

Сортує список відповідно до коментарів, які додаються до змін.

Позиція в документі

Сортує список у порядку зменшення залежно від позиції змін у документі. Цей метод сортування використовується за замовчанням.