Коментар

Введіть коментар до записаної зміни.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Зміни - Відстеження змін - Коментар

Виберіть вкладку Зміни - Відстеження змін - Керування - Список. Виберіть елемент списку і відкрийте контекстне меню. Виберіть Змінити коментар


Піктограма Примітка

Ви можете додати коментар, коли , або у діалоговому вікні Керування змінами.