Пошук подібних

Шукає входження, схожі на текст у полі Знайти. Встановіть цей прапорець, а потім натисніть кнопку Подібності, щоб визначити параметри подібності.

Наприклад, пошук подібності може знайти слова, які відрізняються від тексту у полі Знайти на два символи.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть прапорець Зміни - Знайти і замінити - Пошук подібних і кнопку Подібності.

На панелі Таблиця даних клацніть піктограму Знайти - прапорець Пошук подібних пункт Подібності (вигляд таблиці бази даних)

На панелі Оформлення форми клацніть прапорець Пошук запису - Пошук подібності - кнопку Подібності (вигляд форми)


Подібності

Встановіть параметри для пошуку за подібністю.

Налаштування

Визначте умови визначення того, чи є слово схожим на пошуковий термін.

Обміняти символів

Введіть кількість символів у пошуковому терміні, які можна обміняти. Наприклад, якщо ви вкажете 2 обмінюваних символи, слова "автобус" та "аеробус" вважатимуться подібними.

Додати символів

Введіть максимальну кількість символів, на яку слово може перевищувати кількість символів у пошуковому терміні.

Вилучити символів

Введіть кількість символів, на яку слово може бути коротшим, ніж пошуковий термін.

Комбінувати

Пошук терміна, що відповідає будь-якій комбінації параметрів пошуку подібності.