Перелік регулярних виразів

Символ

Результат/Використання

Будь-який символ

Представляє цей символ, якщо не вказано інше.

.

Представляє будь-який окремий символ, за винятком переривання рядка або абзацу. Наприклад, пошуковий вираз "дав.ти" повертає як "давати", так і "давити".

^

Знаходить шуканий вираз, тільки якщо він знаходиться на початку абзацу. Спеціальні об'єкти, на кшталт порожніх полів, або прив'язані до символу об'єкти на початку абзацу ігноруються. Приклад: "^Петро".

$

Знаходить шуканий вираз, тільки якщо він знаходиться у кінці абзацу. Спеціальні об'єкти, на кшталт порожніх полів, або прив'язані до символу об'єкти у кінці абзацу ігноруються. Приклад: "Петро$".

$ сам по собі відповідає закінченню абзацу. Від так, можна здійснювати пошук та заміну розривів абзаців.

*

Знаходить нуль або більше символів перед "*". Наприклад, "Аб*в" знайде "Ав", "Абв", "Аббв", "Абббв", й так далі.

+

Знаходить один або більше символів перед "+". Наприклад, "AX.+4" знайде "AXx4", але не "AX4".

Зазвичай буде знайдено найдовший можливий рядок в абзаці, який відповідає цьому шаблону пошуку. Якщо абзац містить рядок "AX 4 AX4", буде виділено весь рядок.

?

Знаходить нуль або один з символів перед "?". Наприклад, "Тексти?" знайде "Текст" та "Тексти", а "х(аб|с)?у" знайде "ху", "хабу", або "хсу".

\

Пошук інтерпретує спеціальний символ, розташований за "\" як звичайний символ, а не як регулярний вираз (за винятком сполучень \n, \t, \>, та \<). Наприклад, "дерев\." знайде "дерев.", а не "дерево" чи "дерева".

\n

Являє собою розрив рядка, який був вставлений за допомогою комбінації клавіш Shift+Enter. Щоб змінити розрив рядка на розрив абзацу, введіть \n у поле Знайти та Замінити, а потім виконайте пошук та заміну.

\n у текстовому полі Знайти означає розрив рядка, який було вставлено за допомогою комбінації клавіш Shift+Enter.

\n у текстовому полі Замінити означає розрив абзацу, який може бути введений за допомогою клавіші Enter або Return.

\t

Являє табуляцію. Ви також можете використовувати цей вираз у полі Замінити.

\b

Відповідність межі слова. Наприклад, "\bbook" знайде "bookmark", але не "checkbook", в той час як "book\b" знайде "checkbook", але не "bookmark". Дискретне слово "book" знаходиться обома пошуковими термінами.

^$

Знаходить порожній абзац.

^.

Знаходить перший символ абзацу.

& або $0

Додає рядок, який був знайдений за умовами пошуку у полі Знайти, до рядка у полі Замінити, коли ви виконуєте заміну.

Наприклад, якщо ви вводите "легко" у поле Знайти та "&важний" у поле Замінити, слово "легко" замінюється на "легковажний".

Ви також можете ввести "&" у поле Замінити, щоб змінити Атрибути або Формат рядків, знайдених за умовами пошуку.

[abc123]

Представляє один з символів, що знаходяться у дужках.

[a-e]

Представляє будь-який символ, який перебуває між а та е, включаючи початковий та кінцевий символи

Символи упорядковуються за їхніми кодовими номерами.

[a-eh-x]

Представляє будь-який символ, який знаходиться між a-e та h-x.

[^a-s]

Представляє будь-який символ, крім тих, що між a та s.

\uXXXX

\UXXXXXXXX

Представляє символ на основі його чотиризначного шістнадцяткового юнікодового коду (XXXX).

Для невідомих символів є окремий варіант з великою U та вісьма шістнадцятковими знаками (XXXXXXXX).

Для деяких спеціальних символів код може залежати від використовуваного шрифту. Ви можете переглянути коди, обравши Вставка - Спеціальні символи.

|

Знаходить вирази, що з'являються до "|" та вирази, що з'являються після "|". Наприклад, "цей|той" знайде "цей" та "той".

{2}

Визначає кількість входжень символу перед відкривальною дужкою. Наприклад, "синє{2}" знайде та обере "синєє".

{1,2}

Визначає мінімальну та максимальну кількість входжень символу перед відкривальною дужкою. Наприклад, "синє{1,2}" знайде та обере "синє" та "синєє".

{1,}

Визначає мінімальну кількість входжень символу перед відкривальною дужкою. Наприклад, "синє{2,}" знайде "синєє", "синєєє", та "синєєєєє".

( )

У полі Знайти:

Визначає символи всередині дужок як посилання. Від так, ви можете послатися на перше посилання у поточному виразі за допомогою "\1", на друге посилання за допомогою "\2", й так далі.

Наприклад, якщо ваш текст містить номер 13487889 і ви шукаєте за допомогою регулярного виразу (8)7\1\1, то буде знайдено "8788".

Ви також можете використовувати () для групування елементів, наприклад, "а(бв)?г" знайде "аг" або "абвг".

У полі Замінити:

Використовуйте $ (долар) замість \ (зворотної риски), щоб замінити посилання. Використовуйте $0, щоб замінити увесь знайдений рядок.

[:alpha:]

Представляє абетковий символ. Використовуйте [:alpha:]+, щоб знайти один або більше з них.

[:digit:]

Представляє десяткову цифру. Використовуйте [:digit:]+, щоб знайти одну або більше з них.

[:alnum:]

Представляє абетко-цифровий символ ([:alpha:] та [:digit:]).

[:space:]

Представляє символ пробілу (але не інші пробільні символи).

[:print:]

Представляє друкований символ.

[:cntrl:]

Представляє недрукований символ.

[:lower:]

Представляє символ у нижньому регістрі, якщо Враховувати регістр обрано у Параметрах.

[:upper:]

Представляє символ у верхньому регістрі, якщо Враховувати регістр обрано у Параметрах.


Приклади

e([:digit:])? -- знаходить 'e' після якого немає жодної, або є одна цифра. Зверніть увагу, що на даний час всі названі класи символів, такі як [:digit:] мають бути укладені у круглі дужки.

^([:digit:])$ -- знаходить рядки або комірки з тільки однією цифрою.

Ви можете комбінувати умови пошуку для формування складних запитів.

Пошук абзацу з тризначного числа

^[:digit:]{3}$

^ означає, що збіг повинен бути на початку абзацу,

[:digit:] відповідає будь-якому десятковому знаку,

{3} означає, що має бути рівно 3 копії "digit",

$ означає, що збіг має закінчувати абзац.