Повернути

Скасовує дію останньої команди Скасувати. Щоб вибрати команду Скасувати яку потрібно повернути, клацніть стрілку поруч із піктограмою Повернути на панелі Стандартна.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Зміни - Повернути

На панелі Стандартна клацніть

Піктограма

Переробити