Загальні

Містить основну інформацію про поточний файл.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть вкладку Файл - Властивості - Загальні


Файл

Показує назву файлу.

Тип:

Показує тип файлу для поточного документа.

Розташування:

Показує шлях та назву каталогу, в якому зберігається файл.

Розмір:

Показує розмір поточного документа в байтах.

Створено:

Показує дату та час першого збереження документа, а також його автора.

Змінено:

Показує дату, час та автора останнього збереження файлу у форматі файлів LibreOffice.

Шаблон:

Показує шаблон, який був використаний для створення файлу.

Цифровий підпис:

Показує дату та час останнього підписання файлу, а також ім'я автора, який підписав документ.

Цифровий підпис

Opens the Digital Signatures dialog where you can manage digital signatures for the current document.

Останній друк:

Показує дату, час та ім'я користувача для останнього друкування файлу.

Загальний час редагування:

Показує загальний час, протягом якого файл був відкритим для редагування, з моменту його створення. Час редагування оновлюється, коли ви зберігаєте файл.

Номер редакції:

Показує скільки разів було збережено даний файл.

Застосувати дані користувача

Зберігає повне ім'я користувача з файлом. Ви можете змінити ім'я, обравши – LibreOffice – Дані користувача.

Скинути властивості

Встановлює час редагування на нуль, дату створення на поточні дату й час та номер редакції на 1. Дати зміни та друку також видаляються.