Експорт

Зберігає поточний документ з іншою назвою та форматом у вказаному вами місці.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Файл - Експорт


В наступних розділах описано діалогове вікно LibreOffice Експорт. Щоб активувати діалогові вікна LibreOffice Відкрити та Зберегти, оберіть - LibreOffice - Загальне, а потім оберіть Використовувати діалоги LibreOffice у секції Діалоги відкриття/збереження.

На рівень вгору

Перехід на один рівень вгору в ієрархії тек. Щоб побачити теки вищих рівнів, утримайте кнопку миші натиснутою довше.

Піктограма

На один рівень вгору

Створити новий каталог

Створює нову теку.

Піктограма

Створити нову теку

Область Місця

Показує "улюблені" місця, тобто ярлики для локальних або віддалених місць.

Область показу

Показує файли та теки у теці, в якій ви перебуваєте.

Назва файлу

Введіть назву файлу або шлях до нього. Ви також можете ввести URL-адресу.

Тип файлу

Виберіть формат файлу для документа, що ви зберігаєте. В області показу будуть показані лише документи з даним типом файлу. Типи файлів описані в розділі Відомості про фільтри імпорту та експорту.

Експорт

Зберігає файл.