Про фільтри імпорту та експорту

У LibreOffice, крім власних форматів XML, можна також відкривати і зберігати безліч інших форматів XML.

У деяких випадках користувачеві потрібно вибрати тип файлу в діалоговому вікні Відкрити. Наприклад, якщо є таблиця бази даних в текстовому форматі, яку потрібно відкрити як таблицю бази даних, після вибору файлу необхідно вказати тип файлу "Text CSV".

Макроси Basic в документах MS Office

У розділі - Завантажити/Зберегти - Властивості VBA можна вказати параметри для кодів макросів VBA в документах MS Office. Макроси VBA неможливо запустити у LibreOffice, їх слід спочатку перетворити і адаптувати. Часто LibreOffice використовується тільки для зміни видимого вмісту в файлі Word, Excel або PowerPoint і подальшого збереження в форматі Microsoft Office без зміни макросів. Поведінку LibreOffice можна налаштувати бажаним чином: макроси VBA можуть зберігатися в комментованій формі у вигляді підпрограми LibreOffice і коректно записуватися при збереженні документа у форматі MS Office або видалятися при завантаженні. Останній варіант являє собою ефективний захист проти вірусів в документах Microsoft Office.

Зауваження, що стосуються зовнішніх форматів і типів файлів

Деякі фільтри, навіть якщо вони не встановлені, можна вибрати в діалогових вікнах Відкрити і Зберегти. Якщо вибрано такий фільтр, з'явиться повідомлення, що цей фільтр при необхідності ще можна встановити.

Піктограма Підказка

Фільтр текст допомагає відкривати та зберігати текстові документи з іншим кодуванням шрифту. Буде відкрито діалогове вікно, що дає можливість вибрати набір символів, усталені шрифти, мову та код кінця абзацу.


Імпортування та експортування у формат HTML

При використанні LibreOffice Writer в документи HTML можна вставляти й виноски. Вони експортуються як метатеги. Символи виносок і кінцевих виносок експортуються як гіперпосилання.

Для додавання в документ HTML невідомих символів використовуються коментарі. Кожне зауваження, яке починається з "HTML:..." і закінчується ">", обробляється як код HTML, але експортується без цих позначень. Після "HTML:..." можна додати кілька тегів. Підкреслені символи перетворюються в набір символів ANSI. Коментарі створюються під час імпорту (наприклад, для метатегів, у яких вказані всі властивості файлу, або для невідомих тегів).

При імпорті HTML у LibreOffice Writer можливе читання файлів, що мають кодування UTF-8 або UCS2. Можуть відображатися всі символи, які містяться в наборі символів ANSI або в системному наборі символів.

При експорті у HTML використовується набір символів, вибраний у меню – Завантаження/Збереження – Сумісність з HTML. Знаки непредставлені в цих наборах виражаються у вигляді форми, яка коректно відображається в сучасних браузерах. При експорті таких символів буде виведене відповідне попередження.

У разі вибору пункту – Завантаження/Збереження – Сумісність з HTML, а також варіантів експорту Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, або LibreOffice Writer, всі важливі властивості шрифтів будуть експортовані у вигляді прямої атрибути (наприклад, колір тексту, розмір шрифту, жирний, курсив) в стилів CSS1. (CSS – Cascading Style Sheets– каскадні стилі). Цей стандарт діє також під час імпорту.

Властивість "font" відноситься до переглядача Mozilla Firefox. Крім розміру шрифту можна вказати додаткові значення властивості "font-style" (italic, none), "font-variant" (normal, small-caps) і "font-weight" (normal, bold).

Якщо у якості параметра експорту задано MS Internet Explorer 4.0 або LibreOffice Writer, розміри поля елемента керування та їхні внутрішні поля експортуються як стилі (формати друку). Властивості розміру CSS1 базуються на значеннях "ширина" та "висота". Властивість "Поле" використовується для задання рівних полів з усіх боків сторінки. Для установки різних полів використовуються властивості "Ліве поле", "Праве поле", "Верхнє поле" та "Нижнє поле".

Відстані від графічних об'єктів та модулів до вмісту можна встановити окремо для експорту в LibreOffice Writer і MS Internet Explorer. Якщо верхнє/нижнє чи праве/ліве поля встановлені по різному, то відстані експортуються в параметрі "STYLE" для відповідного тега як властивості розміру CSS1 "Ліве поле", "Праве поле", "Верхнє поле" та "Нижнє поле".

Підтримка текстових рамок здійснюється за допомогою розширень стилів CSS1 для об'єктів з абсолютною позицією. Це відноситься лише до параметрів експорту програм, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer і LibreOffice Writer. Текстові рамки можуть бути вирівняні як зображення, або плаваючі рамки, але не як об'єднані рамки.

Рамки експортуються як теги "<SPAN>" або "<DIV>", якщо не містять стовпців. Якщо вони містять стовпці, вони експортуються як "<MULTICOL>".

Одиниця виміру задана у LibreOffice використовується при експорті властивостей CSS1 у формат HTML. Меню – LibreOffice Writer – Загальні – LibreOffice Writer/Web – Вид дозволяють окрему установку одиниць для текстових документів або HTML. Кількість експортованих знаків після коми залежить від одиниці вимірювання.

Одиниця вимірювання

Назва одиниці вимірювання у CSS1

Максимальне число десяткових розрядів

Міліметр

мм

2

Сантиметр

см

2

Дюйм

дюйм

2

Піка

пк

2

Пункт

пт

1


Фільтр веб-сайтів пакету LibreOffice підтримує деякі функції CSS2. Щоб його використовувати, необхідно активувати експорт макета друку, вибравши команду – Завантаження/Збереження – Сумісність з HTML. Таким чином, крім стилю сторінки, можна використовувати у HTML-документах також стилі "Перша сторінка", "Ліва сторінка" і "Права сторінка". Ці стилі повинні дозволяти ставити різні розміри сторінок і полів для першої сторінки та сторінок лівих і правих під час друку.

Імпорт та експорт нумерації

Якщо в меню – Завантаження/Збереження – Сумісність з HTML обраний варіант експорту "LibreOffice Writer" або "Internet Explorer", відступи у нумерованих експортуються як властивість "margin-left" CSS1 атрибута STYLE тега <OL> і <UL>. Властивість вказує на різницю відносно відступу наступного вищого рівня.

Відступ лівого абзацу нумерації вказується як властивість CSS1 "Ліве поле". Відступ першого рядка в нумерації не враховується і не експортується.

Імпорт та експорт файлів електронних таблиць

У LibreOffice імпортуються та експортуються посилання на віддалені розділи, наприклад, на рядки, на які є посилання. Формулу в цілому можна переглянути в процесі експорту, і віддалене посилання містить позначення (#REF!) для цього посилання. Для цього посилання під час імпорту буде створено відповідно #REF!.

Імпорт та експорт графічних файлів

Як і для документів HTML, можна вказати використання фільтра з елементом або без елемента (LibreOffice Impress) в імені, щоб відкривати графічні файли LibreOffice. Якщо фільтр використовується без цього елемента, файл буде відкриватися як документ LibreOffice Draw. У іншому випадку файл, збережений за допомогою старої версії програми, тепер буде відкриватися у LibreOffice Impress.

Коли імпортується файл EPS, в документі відображається графічний об'єкт для попереднього перегляду. Якщо попередній перегляд недоступний, в документі відображається заповнювач, відповідний розміру графічного об'єкта. У Unix та Windows імпортований файл можна друкувати за допомогою принтера PostScript. У процесі експорту графічних об'єктів EPS створюється попередній перегляд у форматі TIFF або EPSI. Якщо ілюстрації EPS разом з іншими графічними об'єктами експортуються у формат EPS, то цей файл буде вставлений у новий файл без змін.

Багатосторінкові графічні об'єкти TIFF допустимі, якщо графічні об'єкти імпортуються або експортуються в форматі TIFF. Ці графічні об'єкти вилучаються як набір окремих зображень у одному файлі, наприклад, окремі сторінки факсу.

Доступ до деяких параметрів LibreOffice Draw and LibreOffice Impress можна отримати, використовуючи команди Файл - Експорт. Див. Параметри експорту графіки за докладнішими відомостями.

PostScript

Експорт документа або графічного об'єкта в формат PostScript:

  1. Встановіть драйвер принтера PostScript, якщо він ще не встановлений, наприклад, драйвер Apple LaserWriter.

  2. Надрукуйте документ, використовуючи команди меню Файл - Друк.

  3. У діалоговому вікні виберіть принтер PostScript і встановіть прапорець Друкувати у файл. Буде створено файл PostScript.