Часто вживані кнопки

Скасувати

При натисканні кнопки Скасувати діалогове вікно закривається без збереження зроблених змін.

Завершити

Застосовує всі зміни і закриває вікно помічника.

Панелі інструментів

При натисканні стрілки поруч з деякими значками, відкривається панель інструментів. Щоб перемістити панель інструментів, перетягніть рядок заголовка. При відпусканні кнопки миші панель інструментів залишиться на новому місці. Перетягніть рядок заголовка на інше місце або до краю вікна, де панель інструментів буде прикріплено. Закрийте панель інструментів, клацнувши кнопку "Закрити". Знову увімкніть панель інструментів, вибравши команду Перегляд - Панелі інструментів - (назва панелі інструментів).

Лічильник

  1. У елементах керування форми кнопка лічильника є властивістю числового поля, поля валюти, поля дати чи поля часу. Якщо властивість "Кнопка лічильника" увімкнено, у поле відображається пара символів зі стрілками, що вказують у протилежні боки - вертикально або горизонтально.

  2. У IDE Basic кнопкою лічильника називають числове поле разом з двома символами-стрілками.

У поле поряд з кнопкою лічильника можна ввести числове значення або вибрати його за допомогою кнопок зі стрілками вгору і вниз. Для збільшення або зменшення значення у полі лічильника за допомогою клавіатури можна використати клавіші зі стрілками вгору і вниз. Натискаючи клавіші Page Up і Page Down, можна встановити найбільше і найменше значення.

Якщо у полі лічильника визначено числові значення, то можна також задати одиницю вимірювання, наприклад, 1 см або 5 мм, 12 пт або 2".

Перетворити

При переході до наступного кроку у діалоговому вікні ця кнопка називається Далі. На останній сторінці помічника вона називається Перетворити. При натисканні на цю кнопку виконується перетворення.

Контекстне меню

Щоб відкрити контекстне меню об'єкта, спочатку виберіть об'єкт, клацнувши його кнопкою миші, а потім, . Деякі контекстні меню можна викликати навіть, коли об'єкт не вибрано. Контекстні меню в LibreOffice використовуються майже скрізь.

Видалити

Вилучає вибрані елементи після підтвердження.

Видалити

Вилучає вибрані елементи без запиту щодо підтвердження.

Метрика

В поля вводу можна вводити значення у різних одиницях вимірювання. Типово використовуються дюйми. Проте, якщо потрібен інтервал рівно 1 см, введіть "1 см". Додаткові одиниці вимірювання доступні відповідно до контексту, наприклад 12 пт для інтервалу 12 пунктів. Якщо значення нової одиниці вимірювання є нереалістичним, програма буде використовувати попередньо визначене найбільше чи найменше значення.

Закрити

Закриває діалогове вікно та зберігає всі зміни.

Закрити

Закриває діалогове вікно.

Застосувати

Застосовує змінені або вибрані значення без закриття діалогового вікна.

Згорнути / Розгорнути

Клацніть значок Згорнути, щоб зменшити діалогове вікно до розміру поля введення. Після цього легше вибрати потрібне посилання на аркуші. Потім значок автоматично перетвориться на значок Розгорнути. Клацніть його, щоб відновити початковий розмір діалогового вікна.

Діалогове вікно буде автоматично згорнуто, якщо клацнути на аркуші. Після відпускання кнопки мишки діалогове вікно буде відновлено і діапазон посилань, визначений за допомогою миші, буде виділено в документі синьою рамкою.

Піктограма

Згорнути

Піктограма

Розгорнути

Поле попереднього перегляду

Попередній перегляд поточного виділення.

Далі

Клацніть кнопку Далі , після чого помічник застосує параметри поточного діалогового вікна і перейде до наступного кроку. Якщо ви досягли останнього кроку, ця кнопка матиме назву Створити.

Кнопки діалогів

Відновити

Замість змінених значень відовлює попередні значення на сторінці вкладки.

Скасувати

Закриває вікно і скасовує усі зміни.

Гаразд

Зберігає усі зміни та закриває діалог.

Скинути

Скинути зміни, внесені в поточну вкладку, до того стану, який був при відкритті цього діалогового вікна.

Скинути

Скидання змін, внесених на поточній вкладці, до стану на момент відкриття цього діалогового вікна. При закритті діалогового вікна запит про підтвердження не виводиться.

Скинути

Очищає змінені значення, замінюючи їх на типові.

Піктограма Попередження

Запит про підтвердження не виводиться. При підтвердженні діалогу натисканням кнопки "Гаразд" усі параметри у цьому вікні повертаються до типових.


Типово

Повертає значення, видимі у діалоговому вікні, до типових інсталяційних.

Піктограма Попередження

Попередження не з'явиться, доки не буде перевантажено типові значення.


Назад

Перегляд виділень у діалоговому вікні, зроблених на попередньому кроці. Поточні параметри залишаються без змін. Ця кнопка може бути активною тільки з другої сторінки.

Параметри

Клацніть Параметри, щоб розгорнути діалогове вікно і побачити додаткові параметри. Клацніть знову, щоб відновити діалогове вікно.

Дивіться також такі функції:

Пошук підтримує регулярні вирази. Наприклад, можна ввести "all.*", щоб знайти перше входження "all", після якого слідує довільна кількість символів. Щоб виконати пошук тексту, який також є регулярним виразом, слід ввести символи \ перед кожним символом. Щоб увімкнути або вимкнути автоматичну оцінку регулярних виразів, користуйтесь командою - LibreOffice Calc - Обчислення.

Якщо виникає помилка, то функція повертає логічне або числове значення.

(Ця команда доступна тільки у контекстному меню).

Якщо двічі клацнути інструмент, то його можна буде застосувати багато разів. Якщо ж інструмент увімкнути, клацнувши один раз, то він після застосування повернеться у попередній стан.

Натисніть Shift+F1 і вкажіть елемент керування, аби дізнатися про нього більше.

Кнопки діалогу Параметри

Гаразд

Зберегти зміни на сторінці та закрити діалогове вікно "Параметри".

Скасувати

Закрити діалогове вікно "Параметри", відкинувши всі зміни.

Скинути

Скинути зміни, внесені в поточну вкладку, до того стану, який був при відкритті цього діалогового вікна.

Піктограма Попередження

Деякі параметри не можна скинути після редагування. Або скасуйте зміни вручну, або натисніть Скасувати і знову відкрийте діалогове вікно "Параметри".