Розташування, вирівнювання та розподіл об'єктів

Розташування об'єктів

Кожен об'єкт, який відображається в документ, розташовується послідовно над попереднім об'єктом. Для зміни порядку розміщення виділеного об'єкта, виконайте такі дії.

 1. Клацніть по об'єкту, положення якого потрібно змінити.

 2. Виберіть команду Змінити - Розташувати, щоб викликати відповідне меню і вибрати один з варіантів розміщення.

  На передній план. Поміщає об'єкт понад усіма іншими.

  Перемістити вперед. Переміщує об'єкт на одне місце вперед в ряду інших.

  Перемістити назад. Переміщує об'єкт на одне місце, тому в ряді інших.

  На задній план. Поміщає об'єкт позаду всіх інших.

  За об'єктом. Розміщує об'єкт за зазначеним об'єктом.

Розташування одного об'єкта за іншим

 1. Клацніть по об'єкту, положення якого потрібно змінити.

 2. Виберіть команду Змінити - Розташувати і в контекстному меню виберіть команду За об'єктом. Покажчик миші приймає форму руки.

 3. Клацніть по об'єкту, позаду якого потрібно розмістити вибраний об'єкт.

Зміна взаємного розташування двох об'єктів

 1. Виділіть обидва об'єкта, клацнувши їх при натиснутій клавіші SHIFT.

 2. Виберіть команду Змінити - Розташувати і в контекстному меню виберіть команду Навпаки.

Вирівнювання об'єктів

Функція Вирівнювання дозволяє вирівнювати об'єкти по відношенню один до одного або до сторінки.

 1. Виберіть об'єкт для вирівнювання його по сторінці або декілька об'єктів для вирівнювання відносно один одного.

 2. Відкрийте меню Видозмінити - Вирівнювання та виберіть один із параметрів вирівнювання.

Розподіл об'єктів

Якщо в програмі Draw вибрано більше двох об'єктів, можна скористатися командою Розподіл, щоб порівну розподілити вертикальний і горизонтальний простір між об'єктами.

 1. Виберіть не менше трьох об'єктів для розподілу.

 2. Виберіть команду Видозмінити - Розподіл.

 3. Виберіть параметри розподілу по вертикалі і по горизонталі і натисніть кнопку OK.

Виділені об'єкти будуть рівномірно розподілені по горизонтальній і вертикальній осі. Два крайніх об'єкти служать контрольними точками і не переміщуються при застосуванні команди Розподіл.