Вісь Y

Відкриває діалогове вікно Y для зміни властивостей осі Y.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Формат - Вісь - Вісь Y/Додаткова вісь Y ("Діаграми")


Лінія

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Символ

Задайте форматування і шрифт, які слід застосувати.

Масштаб

Керування масштабуванням осі X або Y.

Розташування

Керування розташуванням осей.

Числа

Задайте параметри форматування для вибраних комірок.

Вирівнювання

Служить для зміни вирівнювання підписів осей або заголовків.