Осі

Відкриття діалогового вікна, в якому можна змінити властивості вибраної осі. Назва діалогового вікна залежить від вибраної осі.

Щоб скористатися цією командою…

ВиберітьФормат - Вісь - Вісь X/Додаткова вісь X/Вісь Z/Всі осі ("Діаграми").


Для Y передбачено розширене діалогове вікно. Для діаграми XY вісь X може бути змінена за допомогою вкладки Масштабування.

Піктограма Примітка

Масштабування осі Х можливе тільки в діаграмах XY.


Лінія

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Символ

Задайте форматування і шрифт, які слід застосувати.

Вирівнювання

Служить для зміни вирівнювання підписів осей або заголовків.