Ряд даних

Ця команда використовується для зміни властивостей вибраного ряду даних. Це діалогове вікно виводиться в тому випадку, якщо при виборі Формат - Вибір формату виділений єдиний ряд даних. Деякі пункти меню доступні тільки для двовимірних або тривимірних графіків.

Піктограма Примітка

Всі внесені тут зміни відбиваються на всьому ряді даних. Наприклад, при зміні кольору всі елементи, що належать цьому ряду даних, змінюють колір.


Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте діалогове вікно Формат – Форматувати вибране – Ряд даних ("Діаграми").


Лінія

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Область

Set the fill options for the selected drawing object.

Прозорість

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Задайте форматування і шрифт, які слід застосувати.

Підписи даних

Відкриття діалогового вікна Підписи даних, що дозволяє визначити підписи даних.

Позначки похибок за Y

Використайте діалогове вікно Позначки похибок за X або Y для показу позначок похибок на двовимірних діаграмах.

Параметри

Це діалогове вікно дозволяє визначити деякі параметри, що відносяться до певних типів діаграм. Вміст діалогового вікна "Параметри" змінюється в залежності від типу діаграми.

Скинути

Скинути зміни, внесені в поточну вкладку, до того стану, який був при відкритті цього діалогового вікна.