Легенда

Використовується для виклику діалогового вікна Легенда , в якому можна змінити положення легенд в діаграмі і визначити необхідність їх відображення.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Вставка - Легенда ("Діаграми").

Виберіть вкладку Формат - Легенда - Позиція (діаграми)


Щоб приховати або відобразити легенду, клацніть Легенда увімк/вимк на панелі Форматування.

Піктограма

Легенда увімк/вимк

Показ

Встановіть прапорець для відображення легенди даної діаграми. Ця функція доступна, якщо викликати діалогове вікно у меню Вставка - Легенда.

Розташування

Виберіть розташування легенди:

Зліва

Легенда розташовується ліворуч від діаграми.

Вгорі

Легенда розташовується над діаграмою.

Справа

Легенда розташовується праворуч від діаграми.

Внизу

Легенда розташовується під діаграмою.

Орієнтація тексту

Ця функція доступна тільки в тому випадку, якщо в розділі - Параметри мови - Мови увімкнена підтримка складних систем писемності.

Напрямок тексту

Вкажіть напрямок тексту абзацу, що використовує складну систему писемності (CTL). Ця функція доступна тільки при активованій підтримці складних систем писемності.