Використання округлених значень

У LibreOffice Calc всі десяткові числа заокруглюються до двох десяткових знаків.

Щоб змінити правило для виділених комірок

  1. Виділіть усі комірки, які потрібно змінити.

  2. Виберіть команду Формат - Комірки і перейдіть на вкладку Числа.

  3. У полі Категорія виберіть пункт Число. У розділі Параметри змініть число знаків у полі Дробова частина і закрийте діалогове вікно, натиснувши кнопку "Гаразд".

Для зміни цього параметру у всій програмі виконайте наступні кроки:

  1. Виберіть команду - LibreOffice Calc.

  2. Перейдіть на сторінку Обчислення. Змініть число знаків у полі Дробова частина і закрийте діалогове вікно, натиснувши кнопку "Гаразд".

Обчислення з округленими числами замість внутрішніх точних значень

  1. Виберіть команду - LibreOffice Calc.

  2. Перейдіть на сторінку Обчислити. Позначте поле Точність як на екрані і натисніть кнопку "Гаразд" для виходу з діалогового вікна.