Інструкції по використанню LibreOffice Calc

На сторінці довідки із загальними відомостями про LibreOffice можна знайти інструкції, що стосуються всіх модулів, наприклад, про роботу з вікнами і меню, налаштування LibreOffice, джерела даних, галерею і перетягування.

Якщо потрібна довідка про інший модуль, то перейдіть до довідки про цей модуль за допомогою поля зі списком в області переходів.

Форматування таблиць і комірок

Закріплення рядків і стовпців в якості заголовків

Виділення від'ємних чисел

Комірки в грошовому форматі

Вимкнення автоматичних змін

Форматування робочих аркушів

Прийняти автоматичне форматування для виділеного діапазону клітинок

Вибір тем для аркушів

Визначення форматів формулами

Застосування умовного форматування

Скасування прямого форматування для документа

Копіювання в кілька аркушів

Виділення декількох комірок

Об'єднання та розділення комірок

Форматування чисел із знаками після коми

Користувацькі формати чисел

Форматування чисел як тексту

Перетворення тексту в число

Вставка і редагування коментарів

Перейменування аркушів

Зміна висоти рядка або ширини стовпця

Зміна вигляду таблиці

Використання округлених значень

Копіювання тільки видимих комірок

Copying Formatting With the Clone Formatting Tool

Вставка в комірки розривів рядків

Поворот тексту

Введення багаторядкового тексту

Текст верхнім або нижнім індексом

Inserting Special Characters

Змінення кольору тексту

Перемикання між режимами вставки і заміни

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

Recording Changes

Введення значень і формул

Введення значень

Обчислення за формулами

Відображення формул або значень

Введення формул

Копіювання формул

Обчислення в електронних таблицях

Операції з датами і часом

Обчислення різниці в часі

Введення простих дробів

Введення числа з початковими нулями

Використання декількох аркушів

Навігація по вкладках робочих аркушів

Автоматичне заповнення даних на основі вмісту клітинок

Застосування списків сортування

Застосування фільтрів

Застосування автофільтра

Фільтр: застосування розширених фільтрів

Копіювання тільки видимих комірок

Введення матричних формул

Обертання таблиць (транспонування)

Користувацькі функції

Введення посилань

Надання назв коміркам

Розпізнавання назв при адресуванні

Посилання на комірки шляхом перетягування

Адреси та посилання, абсолютні і відносні

Посилання на URL-адреси

Посилання на інші аркуші

Введення матричних формул

Вставляння зовнішніх даних в таблицю (веб-запит)

Діапазони баз даних у таблицях

Визначення діапазону бази даних

Фільтрація діапазонів комірок

Сортування даних

Розширені обчислення

Зведена таблиця

Створення зведених таблиць

Редагування зведених таблиць

Фільтрація зведених таблиць

Оновлення зведених таблиць

Видалення зведених таблиць

Вибір діапазонів виведення у зведених таблицях

Об'єднання даних

Застосування підбору параметра

Використання суміщених операцій

Перевірка вмісту комірок

сценарії

Друк і попередній перегляд сторінки

Визначення діапазонів друку на аркуші

Друкування параметрів аркуша

Визначення кількості друкованих сторінок

Друк аркушів у альбомному форматі

Друк рядків або стовпців на кожній сторінці

Визначення фонових малюнків або кольорів на сторінках (водяний знак)

Імпорт та експорт документів

Відкриття і збереження текстових файлів CSV

Імпорт та експорт текстових файлів CSV з формулами

Імпорт та експорт файлів dBASE

Збереження і відкриття аркушів в HTML

Sending Documents as E-mail

Відкриття документів, збережених в інших форматах

Saving Documents in Other Formats

Різноманітний

Сполучення клавіш (спеціальні можливості LibreOffice Calc)

Pasting Contents in Special Formats

Changing Your Working Directory

Захист комірки від змін

Зняття захисту комірок

Закріплення рядків і стовпців в якості заголовків

Вставка і редагування коментарів

Обертання таблиць (транспонування)

Користувацькі функції

Вставляння зовнішніх даних в таблицю (веб-запит)

19xx/20xx роки

Вставляння, редагування, збереження растрових зображень

Applying Line Styles Using the Toolbar

Defining Line Ends

Defining Line Styles

Запис макросу