Закріплення рядків і стовпців в якості заголовків

При наявності довгих рядків або стовпців даних, які розташовуються поза видимою частиною аркуша, можна закріпити деякі рядки чи стовпці. Це дозволяє бачити їх при прокрутці решти даних.

  1. Виберіть рядок нижче або стовпець праворуч від рядка або стовпця, які повинні обмежувати закріплену ділянку. Усі рядки вище або усі стовпці ліворуч від вибраних будуть закріплені.

    Щоб закріпити ділянку і по горизонталі, і по вертикалі, виберіть комірку, що знаходиться нижче рядка і праворуч від стовпця, які обмежують закріплювану ділянку.

  2. Виберіть Перегляд - Фіксувати комірки - Закріпити рядки і стовпчики.

    Щоб вимкнути, знову виберіть Перегляд - Фіксувати комірки - Закріпити рядки і стовпчики.

Піктограма Примітка

Якщо задана область повинна прокручуватись, то скористайтесь командою Перегляд - Розділити вікно.


Піктограма Примітка

Якщо потрібно надрукувати певний рядок на всіх сторінках документа, то виберіть команду Формат - Області друку - Змінити.