Застосування умовного форматування

З допомогою команди меню Формат - Умовне форматування у діалоговому вікні можна задати умови в комірки, які мають бути задоволені для вибраних комірок, щоб мати певний формат.

Піктограма Попередження

Для застосування умовного форматування слід увімкнути параметр "автоматично обчислювати". Виберіть Дані - Обчислити - Обчислювати автоматично (при виборі команди "Обчислювати автоматично" поруч з командою з'являється галочка).


Умовне форматування дозволяє, наприклад, виділити підсумкові значення, які перевищують середні значення всіх підсумків. Якщо підсумкові значення зміняться, то відповідно автоматично зміниться форматування і не доведеться застосовувати інші стилі вручну.

Визначення умов

 1. Виділіть комірки, до яких потрібно застосувати умовний стиль.

 2. Виберіть команду Формат - Умовне форматування.

 3. У діалоговому вікні введіть умови. Це вікно докладно описано в довідці LibreOffice, а нижче наведено приклад:

Приклад умовного форматування виділення сум більшого/меншого середнього значення

Крок 1: створення чисельних значень

Припустимо, потрібно особливо виділити деякі значення в таблиці. Наприклад, у таблиці товарообігу всі значення вище середнього рівня можна виділити зеленим кольором, а всі значення нижче середнього рівня - червоним кольором. Умовне форматування дозволяє зробити це.

 1. Спочатку створіть таблицю з різними значеннями. Для випробування методу можна створити таблицю з будь-якими випадковими числами:

  У одну з комірок введіть формулу =RAND() для отримання випадкових чисел в інтервалі від 0 до 1. Якщо потрібні цілі числа в інтервалі від 0 до 50, то введіть формулу =INT(RAND()*50).

 2. Скопіюйте формулу, щоб створити рядок з випадковими числами. Клацніть правий нижній кут виділеної клітинки і при натиснутій кнопці перетягніть вказівник миші вправо, виділивши потрібний діапазон клітинок.

 3. Аналогічним чином клацніть кут крайньої правої клітинки і при натиснутій кнопці перетягніть вказівник миші вниз, щоб створити кілька рядків з випадковими числами.

Крок 2: визначення стилів клітинок

Наступний крок - застосування одного стилю комірки до всіх значень, які представляють товарообіг вище середнього рівня, а іншого стилю - до значень, що представляють товарообіг нижче середнього рівня. Перед продовженням зробіть видимим вікно "Стилі".

 1. Клацніть правою кнопкою миші порожню комірку і виберіть в контекстному меню команду Формат комірок.

 2. У діалоговому вікні Формат комірок на вкладці Тло виберіть колір тла. Натисніть кнопку Гаразд.

 3. У вікні "Стилі" клацніть піктограма Створити стиль з виділеного. Введіть назву нового стилю. У даному прикладі стиль називається "Більше".

 4. Щоб визначити другий стиль, знову клацніть порожню комірку і повторіть процедуру, описану вище. Призначте інший колір тла комірки і ім'я стилю (наприклад, стиль "Менше").

Крок 3: обчислення середнього

У цьому прикладі обчислюється середнє від випадкових значень. Результат виводиться у комірці:

 1. Встановіть курсор у порожній клітинці, наприклад, J14, і виберіть команду Вставка - Функція.

 2. Виберіть функцію AVERAGE. За допомогою миші виділіть всі випадкові числа. Якщо перегляд всього діапазону неможливий і обмежений відображеним на екрані майстром функцій, то можна тимчасово згорнути діалогове вікно клацанням по піктограмі Згорнути/розгорнути.

 3. Завершіть роботу майстра функцій натисненням кнопки Гаразд.

Крок 4: застосування стилів клітинок

Тепер можна застосувати умовне форматування до аркуша:

 1. Виділіть клітинки з випадковими числами.

 2. Виберіть команду Формат - Умовне форматування, щоб відкрити діалогове вікно.

 3. Визначте таку умову: якщо значення комірки менше значення J14, то форматувати стилем "Менше", а якщо дорівнює або більше, то стилем "Більше".

Крок 5: копіювання стилю комірки

Щоб надалі застосувати умовне форматування до інших комірок:

 1. Виберіть одну з комірок, до яких застосовано умовне форматування.

 2. Скопіюйте комірку в буфер обміну.

 3. Виділіть комірки, до яких потрібно застосувати таке ж форматування.

 4. Виберіть команду Зміни - Вставити. Відкриється діалогове вікно Вставити.

 5. У області Виділення встановіть тільки прапорець Формати. Натисніть кнопку Гаразд.