Коди помилок у LibreOffice Calc

У таблиці описано повідомлення про помилки для LibreOffice Calc. Якщо помилка трапляється в комірці, що містить курсор, то повідомлення про помилку виводиться в рядку стану.

Код помилки

Повідомлення

Пояснення

###

немає

Комірка занадто вузька, щоб показати вміст.

501

Неправильний символ

Символ у формулі не є правильним.

502

Неправильний аргумент

Недопустимий аргумент функції. Наприклад, від'ємне число в функції SQRT() (у цьому випадку слід використати IMSQRT()).

503
#ЧИСЛО!

Недопустима операція з рухомою комою

Обчислення призводить до переповнення певного діапазону значень.

504

Помилка у списку параметрів

Неприпустимий параметр функції, наприклад, текст замість числа або доменне посилання замість посилання на клітинку.

508

Помилка: немає пари

Відсутня дужка: наприклад, наявні праві дужки, але немає лівих дужок.

509

Відсутній оператор

Пропущений оператор: наприклад, у виразі "=2(3+4) * " немає оператора між символами "2" і "(".

510

Відсутня змінна

Немає змінної, наприклад, у випадку, коли два оператори стоять поруч "=1+*2".

511

Відсутня змінна

Функція вимагає більшої кількості змінних, наприклад, AND() і OR().

512

Задовга формула

Компілятор: загальне число внутрішніх елементів (операцій, змінних, дужок) у формулі перевищує 8192.

513

Занадто довгий рядок

Компілятор: ідентифікатор у формулі за розміром перевищує 64 КБ. Інтерпретатор: результат рядкової операції за розміром перевищує 64 КБ.

514

Внутрішнє переповнення

Операція сортування застосована до надмірної кількості числових даних (щонайбільше 100000) або переповнення стека обчислень.

516

Внутрішня синтаксична помилка

У стеку обчислень передбачається матриця, але вона недоступна.

517

Внутрішня синтаксична помилка

Невідомий код: наприклад, документ з новою функцією завантажений в стару версію, яка не містить цієї функції.

518

Внутрішня синтаксична помилка

Змінна недоступна

519
#ЗНАЧЕННЯ

Немає результату (у комірці виводиться #ЗНАЧЕННЯ, а не Помилка:519)

Формула повертає значення, яке не відповідає визначенню, або клітинка, на яку посилається формула, містить текст замість числа.

520

Внутрішня синтаксична помилка

Компілятор створив невідомий код компіляції.

521

Внутрішня синтаксична помилка

Немає результату.

522

Циклічне посилання

Формула прямим або непрямим чином посилається на себе, та не налаштований параметр Ітерації у розділі - LibreOffice Calc - Обчислити.

523

Процедура обчислення не збігається

Функція втратила цільове значення або циклічні посилання не доходять до мінімальних змін для заданого максимального числа кроків.

524
#REF

неприпустимі посилання (замість Помилка:524 у комірці міститься #ПОСИЛ!)

Компілятор: не вдалося визначити ім'я опису стовпця або рядка. Інтерпретатор: у формулі відсутній стовпець, рядок або аркуш, що містить посилальну клітинку.

525
#НАЗВА?

недопустимі назви (замість Помилка:525 клітинка містить #НАЗВА?)

Ідентифікатор не може бути оцінений (наприклад, немає допустимої посилання, немає допустимого доменного імені, немає підпису стовпця/рядка, немає макросу, неправильний десятковий роздільник, не знайдено надбудови).

526

Внутрішня синтаксична помилка

Застаріла, вже не використовується, але може виникнути зі старих документів, якщо результатом є формула з домену.

527

Внутрішнє переповнення

Інтерпретатор: посилання (наприклад, посилання клітинки на клітинку) надмірно інкапсульовані.

532
#ДІЛ/0!

Ділення на нуль

Оператор ділення/ якщо знаменник дорівнює 0.
Ця помилка повертається деякими функціями, наприклад:
VARP з менше, ніж 1 аргументом
STDEVP з менше, ніж 1 аргументом
ВАР з менше, ніж 2 аргументами
STDEV з менше, ніж 2 аргументами
STANDARDIZE з stdev=0
NORMDIST з stdev=0