Сполучення клавіш для електронних таблиць

Піктограма Примітка

Деякі сполучення клавіш може використовуватися стільничне середовище. Клавіші, призначені для стільничного середовища, не доступні для LibreOffice. Спробуйте призначити інші клавіші для LibreOffice за допомогою меню Засоби - Налаштувати - Клавіатура або для стільничного середовища.


Щоб заповнити виділений діапазон клітинок, формули, введеної в рядку введення натисніть +Enter. Утримуйте клавіші +Enter+Shift, щоб застосувати формат комірки введення до всього діапазону клітинок.

Для створення матриці, у якої всі клітинки містять інформацію, введену вами Рядку введення, натисніть Shift++Enter. Ви не можете редагувати компоненти матриці.

Для вибору декількох комірок в різних місцях аркуша утримуйте і вибирайте комірки в різних областях.

Для вибору декількох аркушів в електронній таблиці, утримуйте і натискайте імена аркушів в нижній частині робочого простору. Для вибору тільки одного аркуша з вибірки утримуйте Shift і клацніть ім'я цікавого вам аркуша.

Щоб вручну вставити в комірку розрив рядка, клацніть клітинку та натисніть +Enter.

Щоб видалити вміст виділених клітинок, натисніть клавішу Backspace. З'явиться діалогове вікно Видалити вміст, за допомогою якого можна уточнити, який саме вміст слід видалити. Для видалення вмісту комірок без виклику діалогу використовувати клавішу Delete.

Переходи у електронних таблицях

Сполучення клавіш

Результат

+Home

Переміщає курсор у першу комірку аркуша (A1).

+End

Переміщає курсор в останню комірку аркуша, що містить дані.

Home

Переміщає курсор у першу комірку поточного рядка.

End

Переміщає курсор в останню комірку поточного рядка.

Shift+Home

Виділяє комірки від поточної до першої в поточному рядку.

Shift+End

Виділяє комірки від поточної до останньої в поточному рядку.

Shift+Page Up

Виділяє комірки в поточному стовпці, починаючи з поточної, або розширює наявне виділення на одну сторінку вгору.

Shift+Page Down

Виділяє клітинки в поточному стовпці, починаючи з поточної, або розширює наявне виділення на одну сторінку вниз.

+стрілка вліво

Переміщує курсор до лівого краю поточного діапазону даних. Якщо стовпець зліва від комірки, в якій знаходиться курсор, порожній, то курсор пересувається в наступний стовпець зліва, що містить дані.

+стрілка вправо

Переміщує курсор до правого краю поточного діапазону даних. Якщо стовпець праворуч від клітинки, в якій знаходиться курсор, порожній, то курсор пересувається в наступний стовпець праворуч, що містить дані.

+стрілка вгору

Переміщує курсор до верхнього краю поточного діапазону даних. Якщо рядок вище комірки, в якій знаходиться курсор, порожній, то курсор переміститься вгору в наступний рядок, що містить дані.

+стрілка вниз

Переміщує курсор до нижнього краю поточного діапазону даних. Якщо рядок нижче комірки, в якій знаходиться курсор, порожній, то курсор переміщується вниз у наступний рядок, що містить дані.

+Shift+клавіша із стрілкою

Вибирає усі комірки з даними від поточної клітинки до кінця неперервного діапазону комірок даних за напрямком стрілки. Якщо використовується для одночасного вибору рядків і стовпців, то вибирається прямокутний діапазон клітинок.

+Page Up

Переміщення на один аркуш вліво.

У режимі попереднього перегляду друку: Переміщує до попередньої сторінки друку.

+Page Down

Переміщення на один аркуш вправо.

У режимі попереднього перегляду друку: Пересуває до наступної сторінки друку.

+Page Up

Переміщення на один екран вліво.

+Page Down

Переміщення на один екран вправо.

Shift++Page Up

Додає попередній аркуш до поточної вибірки аркушів. Якщо вибрано всі аркуші електронної таблиці, це сполучення клавіш просто вибирає попередній аркуш. Робить попередній аркуш поточним аркушем.

Shift++Page Down

Додає наступний аркуш до поточної вибірки аркушів. Якщо вибрано всі аркуші електронної таблиці, це сполучення клавіш просто вибирає наступний аркуш. Робить наступний аркуш поточним аркушем.

+ *

де (*) - знак множення на цифровій клавіатурі

Вибирає діапазон, в якому знаходиться курсор. Діапазон - це неперервна послідовність комірок, що містять дані та обмежені порожніми рядками і стовпцями.

+ /

де (/) - знак ділення на цифровій клавіатурі

Вибирає діапазон матричної формули, в якому знаходиться курсор.

+клавіша „плюс“

Вставка комірок (як у меню "Вставка - Комірки")

+клавіша "мінус"

Видалення комірок (у меню "Зміни - Видалити комірки")

Введення (в обраному діапазоні)

Переміщує курсор на одну комірку вниз в обраному діапазоні. Щоб вказати напрямок переміщення курсору, виберіть команду - LibreOffice Calc - Загальне.

+ ` (див. примітку під таблицею)

Відображення або приховування формул (а не значень) у всіх комірках.


Піктограма Примітка

На більшості клавіатур англійською мовою клавіша ` розташована поруч із клавішею "1". При відсутності цієї клавіші на клавіатурі можна присвоїти іншу клавішу: виберіть "Сервіс - Налаштувати" і клацніть по вкладці "Клавіатура". Виберіть категорію "Вид" і функцію "Змінити формулу".


Функціональні клавіші, використані в електронних таблицях

Сполучення клавіш

Результат

+F1

Виводить коментар, зазначений у примітках до поточної комірки.

F2

Перемикається в режим редагування і поміщає курсор у кінці вміст поточної комірки. Для виходу з режиму редагування знову натисніть цю клавішу.

Якщо курсор знаходиться у діалоговому вікні, в якому є кнопка Згорнути, діалогове вікно ховається, а поле вводу залишається видимим. Знову натисніть клавішу F2, щоб відкрити діалогове вікно повністю.

+F2

Відкриває майстер функцій.

Shift++F2

Переміщує курсор у рядок введення, де можна ввести формулу для поточної комірки.

+F3

Відкриває діалогове вікно Визначення імен.

Shift++F4

Показує або приховує навігатор баз даних.

F4

Почергово змінює відносні та абсолютні посилання (наприклад, A1, $A$1, $А1, А$1) у полі вводу.

F5

Відображає чи приховує Навігатор.

Shift+F5

Відстежує залежності.

Shift+F7

Відстежує впливаючі клітинки.

Shift++F5

Переміщає курсор рядка введення в полі аркуша.

F7

Перевіряє правопис на поточному аркуші.

+F7

Відкриває тезаурус, якщо поточна комірка містить текст.

F8

Вмикає або вимикає режим додаткового виділення. У цьому режимі можна розширити виділення за допомогою клавіш зі стрілками. Для розширення виділення можна також клацнути в іншій комірці.

+F8

Виділяє клітинки, які містять значення.

F9

Перерахунок змінених формул в поточному аркуші.

+Shift+F9

Перерахунок усіх формул на всіх аркушах.

+F9

Оновлює обрану діаграму.

Відкриває вікно Стилі, де можна застосувати стиль форматування до вмісту комірки або до поточного аркуша.

Shift+F11

Створює шаблон документа.

Shift+F11

Оновлює шаблони.

F12

Групує вибраний діапазон даних.

+F12

Розгруповує вибраний діапазон даних.

+стрілка вниз

Збільшує висоту поточного рядка (тільки в режимі сумісності з OpenOffice.org).

+стрілка вгору

Зменшує висоту поточного рядка (тільки в режимі сумісності з OpenOffice.org).

+стрілка вправо

Збільшує ширину поточного стовпчика.

+стрілка вліво

Зменшує ширину поточного стовпчика.

+A

Оптимізує ширину стовпця чи висоту рядка на основі поточної комірки.


Форматування комірок з використанням сполучень клавіш

За допомогою клавіатури можна застосувати наступні формати клітинок:

Сполучення клавіш

Результат

+1 (не на додатковому полі клавіш)

Відкриття діалогового вікна "Формат комірок"

+Shift+1 (не на додатковому полі клавіш)

Дві десяткові позиції, роздільник тисяч

+Shift+2 (не на додатковому полі клавіш)

Стандартний експоненційний формат

+Shift+3 (не на додатковому полі клавіш)

Стандартний формат дати

+Shift+4 (не на додатковому полі клавіш)

Стандартний валютний формат

+Shift+5 (не на додатковому полі клавіш)

Стандартний відсотковий формат (два десяткові знаки)

+Shift+6 (не на додатковому полі клавіш)

Стандартний формат


Використання зведеної таблиці

Клавіші

Результат

Tab

Переміщує фокус послідовно вперед по областях і кнопкам діалогу.

Shift+Tab

Переміщує фокус послідовно назад по областях і кнопкам діалогу.

Стрілка вгору

Переміщує фокусування на одну позицію вгору в поточній області діалогу.

Стрілка вниз

Переміщує фокус на одну позицію вниз в поточній області діалогу.

Стрілка ліворуч

Переміщує фокус на одну позицію вниз в поточній області діалогу.

Стрілка праворуч

Переміщує фокус на одну позицію вправо в поточній області діалогу.

Home

Виділяє перший елемент в поточній області діалогу.

End

Виділяє останній елемент у поточній області діалогу.

+A

Копіює або переміщує поточне поле в область "Рядок".

і підкреслений символ у слові "Стовпець"

Копіює або переміщує поточне поле в область Стовпець.

+A

Копіює або переміщує поточне поле в область Дані.

+A

Переміщує поточне поле на одну позицію вгору.

+A

Переміщує поточне поле на одну позицію вниз.

+A

Переміщує поточне поле на одну позицію вліво.

+A

Переміщує поточне поле на одну позицію вправо.

+A

Переміщує поточне поле на першу позицію.

+A

Переміщує поточне поле на останню позицію.

+A

Відображає параметри для поточного поля.

DELETE

Видаляє поточне поле з області.