Числовий формат: типовий

Застосовує до обраних комірок типовий числовий формат.

Піктограма

Числовий формат: стандартний