Числовий формат: грошовий

Застосовує до вибраних комірок типовий грошовий формат.

Піктограма

Числовий формат: грошовий