Select Source

Відкрити діалогове вікно, де можна вибрати джерело даних зведеної таблиці і створити таблицю.

Щоб скористатися цією командою…

Choose Insert - Pivot Table.


Виділення

Select a data source for the pivot table.

Current Selection

Використовує вибрані комірки як джерело даних для зведеної таблиці.

Піктограма Примітка

The data columns in the pivot table use the same number format as the first data row in the current selection.


Data source registered in LibreOffice

Uses a table or query in a database that is registered in LibreOffice as the data source for the pivot table.

External source/interface

Відкриває діалогове вікно Зовнішні дані, де можна вибрати джерело даних OLAP для зведеної таблиці.

Діалогове вікно зведеної таблиці