Statistical Functions Part Two

F.DIST

Повертає значення лівостороннього F-розподілу.

Syntax

F.DIST(Number; DegreesFreedom1; DegreesFreedom2; Cumulative)

Число: значення ймовірності, для якого потрібно обчислити F-розподіл.

degreesFreedom1 is the degrees of freedom in the numerator in the F distribution.

degreesFreedom2 is the degrees of freedom in the denominator in the F distribution.

Інтегральний = 0 або False - обчислюється функція щільності, Інтегральний = 1 або True - обчислюється розподіл.

Приклад

=F.DIST(0.8;8;12;0) yields 0.7095282499.

=F.DIST(0.8;8;12;1) yields 0.3856603563.

F.DIST.RT

Повертає обернений правосторонній F-розподіл.

Syntax

F.DIST.RT(Number; DegreesFreedom1; DegreesFreedom2)

Число: значення ймовірності, для якого потрібно обчислити F-розподіл.

degreesFreedom1 is the degrees of freedom in the numerator in the F distribution.

degreesFreedom2 is the degrees of freedom in the denominator in the F distribution.

Приклад

=F.DIST.RT(0.8;8;12) yields 0.6143396437.

F.INV

Повертає обернений F-розподіл ймовірностей. F-розподіл використовується у F-тестах для установлення зв'язку між двома різними наборами даних.

Syntax

F.INV(Number; DegreesFreedom1; DegreesFreedom2)

Число: значення ймовірності, для якого потрібно обчислити обернений F-розподіл.

DegreesFreedom1 is the number of degrees of freedom in the numerator of the F distribution.

DegreesFreedom2 is the number of degrees of freedom in the denominator of the F distribution.

Приклад

=F.INV(0.5;5;10) yields 0.9319331609.

F.INV.RT

Повертає обернений правосторонній F-розподіл.

Syntax

F.INV.RT(Number; DegreesFreedom1; DegreesFreedom2)

Число: значення ймовірності, для якого потрібно обчислити обернений F-розподіл.

DegreesFreedom1 is the number of degrees of freedom in the numerator of the F distribution.

DegreesFreedom2 is the number of degrees of freedom in the denominator of the F distribution.

Приклад

=F.INV.RT(0.5;5;10) yields 0.9319331609.

F.TEST

Returns the result of an F test.

Syntax

F.TEST(Data1; Data2)

Data1 is the first record array.

Data2 is the second record array.

Приклад

=F.TEST(A1:A30;B1:B12) calculates whether the two data sets are different in their variance and returns the probability that both sets could have come from the same total population.

FDIST

Повертає значення F-розподілу.

Syntax

FDIST(Number; DegreesFreedom1; DegreesFreedom2)

Число: значення ймовірності, для якого потрібно обчислити F-розподіл.

degreesFreedom1 is the degrees of freedom in the numerator in the F distribution.

degreesFreedom2 is the degrees of freedom in the denominator in the F distribution.

Приклад

=FDIST(0.8;8;12) yields 0.61.

FINV

Повертає обернений F-розподіл ймовірностей. F-розподіл використовується у F-тестах для установлення зв'язку між двома різними наборами даних.

Syntax

FINV(Number; DegreesFreedom1; DegreesFreedom2)

Число: значення ймовірності, для якого потрібно обчислити обернений F-розподіл.

DegreesFreedom1 is the number of degrees of freedom in the numerator of the F distribution.

DegreesFreedom2 is the number of degrees of freedom in the denominator of the F distribution.

Приклад

=FINV(0.5;5;10) yields 0.93.

FISHER

Повертає перетворення Фішера для аргумента x і будує функцію, близьку до нормального розподілу.

Syntax

FISHER(Number)

Number is the value to be transformed.

Приклад

=FISHER(0.5) yields 0.55.

FISHERINV

Повертає обернене перетворення Фішера для аргумента x і будує функцію, яка має нормальний розподіл.

Syntax

FISHERINV(Number)

Number is the value that is to undergo reverse-transformation.

Приклад

=FISHERINV(0.5) yields 0.46.

FTEST

Returns the result of an F test.

Syntax

FTEST(Data1; Data2)

Data1 is the first record array.

Data2 is the second record array.

Приклад

=FTEST(A1:A30;B1:B12) calculates whether the two data sets are different in their variance and returns the probability that both sets could have come from the same total population.

GAMMA

Повертає значення гамма-функції. Варто зауважити, що функція GAMMAINV - обернена не до функції GAMMA, а до функції GAMMADIST.

Syntax

Число: значення ймовірності, для якого потрібно обчислити значення гамма-функції.

GAMMA.DIST

Повертає значення Гамма-розподілу.

The inverse function is GAMMAINV or GAMMA.INV.

This function is identical to GAMMADIST and was introduced for interoperability with other office suites.

Syntax

GAMMA.DIST(Number; Alpha; Beta; C)

Число: значення, для якого потрібно обчислити гамма-розподіл.

Alpha is the parameter Alpha of the Gamma distribution.

Beta is the parameter Beta of the Gamma distribution.

C (необов'язковий параметр) = 0 або False - обчислюється функція щільності; C = 1 або True - обчислюється розподіл.

Приклад

=GAMMA.DIST(2;1;1;1) yields 0.86.

GAMMA.INV

Повертає значення оберненого інтегрального гамма-розподілу. Ця функція забезпечує можливість пошуку змінних із різним розподілом.

This function is identical to GAMMAINV and was introduced for interoperability with other office suites.

Syntax

GAMMA.INV(Number; Alpha; Beta)

Число: значення ймовірності, для якого потрібно обчислити обернений гамма-розподіл.

Alpha is the parameter Alpha of the Gamma distribution.

Beta is the parameter Beta of the Gamma distribution.

Приклад

=GAMMA.INV(0.8;1;1) yields 1.61.

GAMMADIST

Повертає значення Гамма-розподілу.

Оберненою функцією є функція GAMMAINV.

Syntax

GAMMADIST(Number; Alpha; Beta; C)

Число: значення, для якого потрібно обчислити гамма-розподіл.

Alpha is the parameter Alpha of the Gamma distribution.

Beta is the parameter Beta of the Gamma distribution.

Якщо необов'язковий параметр C = 0 або FALSE, то обчислюється функція щільності, а в разі C = 1 або TRUE обчислюється розподіл.

Приклад

=GAMMADIST(2;1;1;1) yields 0.86.

GAMMAINV

Повертає значення оберненого інтегрального гамма-розподілу GAMMADIST. Ця функція забезпечує можливість пошуку змінних із різним розподілом.

Syntax

GAMMAINV(Number; Alpha; Beta)

Число: значення ймовірності, для якої потрібно обчислити обернений гамма-розподіл.

Alpha is the parameter Alpha of the Gamma distribution.

Beta is the parameter Beta of the Gamma distribution.

Приклад

=GAMMAINV(0.8;1;1) yields 1.61.

GAMMALN

Returns the natural logarithm of the Gamma function: G(x).

Syntax

GAMMALN(Number)

Number is the value for which the natural logarithm of the Gamma function is to be calculated.

Приклад

=GAMMALN(2) yields 0.

GAMMALN.PRECISE

Returns the natural logarithm of the Gamma function: G(x).

Syntax

GAMMALN.PRECISE(Number)

Number is the value for which the natural logarithm of the Gamma function is to be calculated.

Приклад

=GAMMALN.PRECISE(2) yields 0.

GAUSS

Повертає значення стандартного нормального інтегрального розподілу.

It is GAUSS(x)=NORMSDIST(x)-0.5

Syntax

GAUSS(Number)

Число: значення, для якого обчислюється стандартний нормальний розподіл.

Приклад

=GAUSS(0.19) = 0.08

=GAUSS(0.0375) = 0.01

GEOMEAN

Returns the geometric mean of a sample.

Syntax

GEOMEAN(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numeric arguments or ranges that represent a random sample.

Приклад

=GEOMEAN(23;46;69) = 41.79. The geometric mean value of this random sample is therefore 41.79.

HARMEAN

Returns the harmonic mean of a data set.

Syntax

HARMEAN(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are up to 30 values or ranges, that can be used to calculate the harmonic mean.

Приклад

=HARMEAN(23;46;69) = 37.64. The harmonic mean of this random sample is thus 37.64

HYPGEOM.DIST

Повертає гіпергеометричний розподіл.

Syntax

HYPGEOM.DIST(X; NSample; Successes; NPopulation; Cumulative)

X is the number of results achieved in the random sample.

NSample is the size of the random sample.

Successes is the number of possible results in the total population.

NPopulation is the size of the total population.

Інтегральний: 0 або False - обчислюється функція щільності ймовірності. Інші значення або True - обчислюється інтегральна функція розподілу.

Приклади

=HYPGEOM.DIST(2;2;90;100;0) yields 0.8090909091. If 90 out of 100 pieces of buttered toast fall from the table and hit the floor with the buttered side first, then if 2 pieces of buttered toast are dropped from the table, the probability is 81%, that both will strike buttered side first.

=HYPGEOM.DIST(2;2;90;100;1) yields 1.

HYPGEOMDIST

Повертає гіпергеометричний розподіл.

Syntax

HYPGEOMDIST(X; NSample; Successes; NPopulation)

X is the number of results achieved in the random sample.

NSample is the size of the random sample.

Successes is the number of possible results in the total population.

NPopulation is the size of the total population.

Приклад

=HYPGEOMDIST(2;2;90;100) yields 0.81. If 90 out of 100 pieces of buttered toast fall from the table and hit the floor with the buttered side first, then if 2 pieces of buttered toast are dropped from the table, the probability is 81%, that both will strike buttered side first.

TRIMMEAN

Returns the mean of a data set without the Alpha percent of data at the margins.

Syntax

TRIMMEAN(Data; Alpha)

Data is the array of data in the sample.

Alpha is the percentage of the marginal data that will not be taken into consideration.

Приклад

=TRIMMEAN(A1:A50; 0.1) calculates the mean value of numbers in A1:A50, without taking into consideration the 5 percent of the values representing the highest values and the 5 percent of the values representing the lowest ones. The percentage numbers refer to the amount of the untrimmed mean value, not to the number of summands.

Z.TEST

Calculates the probability of observing a z-statistic greater than the one computed based on a sample.

Syntax

Z.TEST(Data; mu; Sigma)

Data is the given sample, drawn from a normally distributed population.

mu is the known mean of the population.

Sigma (optional) is the known standard deviation of the population. If omitted, the standard deviation of the given sample is used.

Приклад

=Z.TEST(A2:A20; 9; 2) returns the result of a z-test on a sample A2:A20 drawn from a population with known mean 9 and known standard deviation 2.

ZTEST

Calculates the probability of observing a z-statistic greater than the one computed based on a sample.

Syntax

ZTEST(Data; mu; Sigma)

Data is the given sample, drawn from a normally distributed population.

mu is the known mean of the population.

Sigma (optional) is the known standard deviation of the population. If omitted, the standard deviation of the given sample is used.

See also the Wiki page.