Функції дати і часу

Ці функції електронної таблиці використовуються для вставки та зміни дат і часу.

Щоб скористатися цією командою…

Insert - Function - Category Date & Time


Піктограма Примітка

Функції, назви яких закінчуються на _ADD або _EXCEL2003, повертають ті ж значення, що й відповідні функції Microsoft Excel 2003. Щоб отримати результати, засновані на міжнародних стандартах, слід використовувати функцію з назвою без суфікса.


В LibreOffice значення дати і часу обробляються як числові. Якщо значенню дати або часу присвоєно числовий формат, воно перетворюється на число. Наприклад, значення 01/01/2000 12:00 перетвориться в 36526,5. Значення перед десятковою комою відповідає даті, а значення після коми - часу. Якщо у використанні числового подання дати або часу немає необхідності, слід змінити формат дати або часу. Для цього необхідно виділити комірку, яка містить значення дати або часу, відкрити контекстне меню і вибрати команду Формат комірок. На вкладці Числа містяться функції для визначення формату числа.

Початок відліку дати (нульовий день)

Дати обчислюються на основі зміщення відносно нульового дня. Для нульового дня можна використовувати наступні варіанти:

База дат

Використати

30.12.1899 р.

(типовий)

'01/01/1900'

(використовується у StarCalc 1.0)

'01/01/1904'

(використовується у програмах Apple)


Викличте меню - LibreOffice Calc - Обчислення, щоб вибрати базу дати.

Піктограма Попередження

При копіюванні і вставлянні між різними електронними таблицями комірок, що містять дати, подбайте про те, щоб базові дати в обох таблицях були однакові. Дати зміняться, якщо використано різні базові дати.


Рік (дві останні цифри)

На вкладці - LibreOffice - Загальне є розділ Рік (дві останні цифри). Тут задається період, до якого застосовується двоцифрове позначення року. Зауважте, що ці зміни впливають на деякі з таких функцій.

Піктограма Примітка

При введенні дат як частини формул, косі риси або тире, використовувані в якості роздільників дат, інтерпретуються як арифметичні оператори. Тому дати, введені в цьому форматі не розпізнаються як дати і призводять до помилкових обчислень. Щоб дати не інтерпретувалися як частини формул, використовуйте функцію DATE, наприклад DATE (1954;7;20) або помістіть дату в лапки і використовуйте нотацію ISO 8601, наприклад "1954-07-20". Уникайте використання форматів дати, що залежать від локальних налаштувань, таких як "07/20/54", оскільки розрахунок може призвести до помилок, якщо документ завантажено відповідно до інших локальних налаштувань.


Функції

WORKDAY

YEARFRAC

DATE

DATEDIF

DATEVALUE

EDATE

TODAY

YEAR

NOW

ISOWEEKNUM

WEEKNUM

WEEKNUM_OOO

WEEKNUM_EXCEL2003

MINUTE

MONTH

EOMONTH

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

WORKDAY.INTL

EASTERSUNDAY

SECOND

HOUR

DAY

DAYS

DAYS360

WEEKDAY

TIME

TIMEVALUE