Помічник з функцій

Відкриває Помічник з функцій, котрий дозволяє створювати формули. Перед запуском помічника виберіть комірку або діапазон комірок на поточному аркуші, щоб вказати місце для формули.

Щоб скористатися цією командою…

Choose Insert - Function.

+F2

На Панелі формул клацніть

Піктограма

Помічник з функцій


Піктограма Примітка

Повну специфікацію ODFF (OpenDocument Format Formula) можна завантажити з сайту OASIS.


Помічник з функцій містить дві функції: Функції, призначену для створення формул, і Структура, призначену для перевірки структури формул.

Вкладка "Функції"

Пошук

Пошук за частиною назви функції.

Категорія

Містить список всіх категорій, до яких належать різні функції. Виберіть категорію для перегляду відповідних функцій у полі списку, розташованому нижче. Для перегляду всіх функцій в алфавітному порядку без урахування категорії виберіть "Усі". При виборі значення "Останні використані" виводиться список функцій, які використовувалися останніми.

Можна переглянути повний Список категорій і функцій

Функції

Містить список функцій, що належать до вибраної категорії. Щоб вибрати функцію, двічі клацніть її. Якщо клацнути функцію один раз, виводиться її короткий опис.

Масив

Дозволяє вставити вибрану функцію у виділений діапазон комірок як формулу масиву. Формули масиву діють для кількох комірок. Кожна комірка масиву містить формулу. При цьому формула є не копією, а загальною формулою для всіх комірок матриці.

Параметр Масив за своєю дією ідентичний комбінації клавіш +Shift+Enter, яка дозволяє ввести і підтвердити введення формул на аркуші. При цьому формула вставляється як формула матриці і позначається фігурними дужками { }.

Піктограма Примітка

Максимальний розмір масиву - 128 на 128 комірок.


Поля введення аргументів

При подвійному клацанні по функції в правій частині діалогового вікна відображається поле (або поля) введення аргументу. Для вибору в якості аргументу посилання на клітинку клацніть по комірці або перетягніть потрібний діапазон на аркуші, утримуючи ліву кнопку миші. У полі можна ввести числові й інші значення, або посилання. При введенні дат слід переконатися, що використовується правильний формат. Для вставки отриманого результату в електронну таблицю натисніть кнопку "Гаразд".

Згорнути / Розгорнути

Клацніть значок Згорнути, щоб зменшити діалогове вікно до розміру поля введення. Після цього легше вибрати потрібне посилання на аркуші. Потім значок автоматично перетвориться на значок Розгорнути. Клацніть його, щоб відновити початковий розмір діалогового вікна.

Діалогове вікно буде автоматично згорнуто, якщо клацнути на аркуші. Після відпускання кнопки мишки діалогове вікно буде відновлено і діапазон посилань, визначений за допомогою миші, буде виділено в документі синьою рамкою.

Піктограма

Згорнути

Піктограма

Розгорнути

Результат функції

Після введення аргументів для функції виконується розрахунок результатів. Це вікно містить відомості про можливості виконати розрахунок з використанням зазначених аргументів. Якщо виникає помилка, відображається відповідний код помилки.

Імена обов'язкових аргументів виділяються напівжирним шрифтом.

f(x) (залежить від вибраної функції)

Дозволяє отримати доступ до нижчого рівня Помічника з функцій для введення вкладеної функції замість значення чи посилання.

Аргумент/параметр/посилання на клітинку (залежить від вибраної функції)

Кількість відображуваних текстових полів залежить від функції. Введіть аргументи безпосередньо у відповідні поля або клацніть по комірці в таблиці.

Результат

Показує результат обчислення або повідомлення про помилку.

Формула

Показує створену формулу. Введіть дані безпосередньо у поле або створіть формулу за допомогою помічника.

Назад

Перехід до попереднього компоненту формули, відповідно позначаючи його.

Піктограма Підказка

Щоб вибрати окрему функцію в складній формулі, двічі клацніть її у вікні формули.


Далі

Служить для переміщення вперед у вікні формули. Цю кнопку можна також використовувати для призначення формулі функцій. При виборі функції і натискання кнопки Далі, вибрану функцію буде вставлено у вікно формули.

Піктограма Підказка

Для вставки функції в вікно формули необхідно двічі клацнути функцію у вікні вибору.


Гаразд

Закриває Помічник з функційі передає формулу у вибрані комірки.

Скасувати

Закриває діалогове вікно без створення формули.

Вкладка "Структура"

На цій вкладці відображається структура функції.

Піктограма Примітка

Якщо майстер функцій запускається, коли курсор розташований на комірці з функцією, відкривається вкладка Структура, на якій відображається структура поточної формули.


Структура

Служить для відображення ієрархічної структури поточної функції. Щоб приховати або показати аргументи, необхідно клацнути розташований поруч знак плюс або мінус.

Піктограма Примітка

Блакитними крапками відзначені правильно введені аргументи. Червоними крапками відмічені неправильні типи даних. Наприклад, якщо функції SUM присвоїти текстове значення, то воно буде виділено червоним кольором, бо для функції СУМ можна тільки числові значення.