Вставити комірки

Дозволяє відкрити діалогове вікно Вставка комірок, за допомогою якого можна вставити нові комірки у відповідності з обраними параметрами. Для видалення комірок служить команда Зміни - Видалити комірки.

Щоб скористатися цією командою…

Choose Insert - Cells.

Open Insert Cells toolbar from Tools bar:

Піктограма

Вставити комірки


Виділення

У цій області перераховані параметри вставки клітинок аркуша. Кількість комірок та їхнє розташування визначаються виділеним діапазоном клітинок на аркуші.

Змістити комірки вниз

При вставці комірок вміст виділеного діапазону зсувається вниз.

Піктограма

Вставити комірки зі зсувом вниз

Змістити комірки праворуч

При вставці комірок вміст виділеного діапазону зсувається праворуч.

Піктограма

Вставити комірки зі зсувом вправо

Увесь рядок

Вставляє цілий рядок. Розташування рядка визначається вибраним на аркуші діапазоном. Число вставлених рядків залежить від кількості вибраних рядків. Вміст оригінальних рядків зсувається вниз.

Піктограма

Вставити рядки

Увесь стовпчик

Вставляє цілий стовпчик. Число вставлених стовпчиків залежить від кількості вибраних стовпчиків. Вміст оригінальних стовпчиків зсувається вправо.

Піктограма

Вставити стовпчики