Перегляд поділу на сторінки

Показує розбиття на сторінки та діапазон друку на аркуші. Виберіть Перегляд - Звичайний, щоб вимкнути цей режим.

Щоб скористатися цією командою…

Choose View - Page Break.


Друкування параметрів аркуша

Визначення кількості друкованих сторінок

Контекстне меню перегляду розбиття на сторінки містить функції для зміни поділу на сторінки, включаючи такі параметри:

Видалити розриви сторінок

Вилучає усі ручні розриви у поточному аркуші.

Додати діапазон друку

Додає вибрані комірки до діапазону друку.