Попередній перегляд

Відображення або приховання попереднього перегляду друкованої сторінки.

Щоб скористатися цією командою…

Меню Файл - Перегляд друку

Піктограма

Перегляд друку


Кнопки панелі Попередній перегляд дозволяють переходити між сторінками документа або надрукувати документ.

Для прокручування сторінок можна також скористатися клавішами +Page Up та +Page Down.

Піктограма Примітка

Ви не можете відредагувати документ у режимі попереднього перегляду.