Функція Round [VBA]

Функція Round повертає число, округлене до заданої кількості цифр.

Піктограма Попередження

Ця функція або константа доступна, якщо у модулі перед кодом виконуваної програми помістити вираз Option VBASupport 1.


Синтаксис:

Round( expression as Double [,numdecimalplaces as Integer] ) 

Повертає значення:

Double

Параметри:

вираз: обов'язково. Числовий вираз для округлення.

ЧислоДесЗнаків: не обов'язково. Визначає скільки знаків після коми буде залишено при округленні. Типово - 0.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub Example_Round

 Dim r 

 r = Pi

 print r ' 3,14159265358979

 print Round(r, 5) ' 3,14159

 r = exp(1)

 print r ' 2,71828182845904

 print Round(r) ' 3

End Sub