Функція Input [VBA]

Повертає знаки прочитані з файлу в режимі Input або Binary (String).

Піктограма Попередження

Ця функція або константа доступна, якщо у модулі перед кодом виконуваної програми помістити вираз Option VBASupport 1.


Синтаксис:

Input( Number as Integer, [# ] FileNumber as Integer)

Повертає значення:

String

Параметри:

Число: обов'язково. Числовий вираз, що задає число знаків, які слід повернути.

#: не обов'язково.

НомерФайлу: обов'язково. Будь-який правильний номер файлу.

Коди помилок:

6 Переповнення

52 Неправильне ім'я або номер файлу

62 Читання вийшло за мітку кінця файлу

Приклад:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub Example_Input

 Dim MyData

 Open "MyDataFile.txt" For Input As #1

 Do While Not EOF(1)

  MyData = Input(1, #1)

  Print MyData

 Loop

 Close #1

End Sub