Функція MonthName [VBA]

Функція MonthName повертає локалізовану назву місяця за заданим номером місяця.

Піктограма Попередження

Ця функція або константа доступна, якщо у модулі перед кодом виконуваної програми помістити вираз Option VBASupport 1.


Синтаксис:

MonthName(Month as Integer [,Abbreviate as Boolean])

Повертає значення:

String

Параметри:

Місяць: значення від 1 до 12, від січня до грудня, для якого слід повернути локалізовану назву місяця.

Скорочення: не обов'язково. Логічне значення, яке визначає, чи буде назва місяця скорочена.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

REM  *****  BASIC  *****

Option VBASupport 1

Sub Example_MonthName

 Dim mBirthday as Integer

 mBirthday = 1

 print mBirthday &" "& MonthName(mBirthday,False)

End Sub