Функція FormatDateTime [VBA]

Застосовує формат дати і/або часу до виразу типу дати і повертає результат як рядок.

Піктограма Попередження

Ця функція або константа доступна, якщо у модулі перед кодом виконуваної програми помістити вираз Option VBASupport 1.


Синтаксис:

FormatDateTime (DateExpression as Date [, NamedFormat as Integer])

Повертає значення:

String

Параметри:

ВиразДати: вираз типу дати, який потрібно відформатувати.

ІменованийФормат: не обов'язково, з переліку vbDateTimeFormat, який визначає формат, що буде застосовано до дати і часу. Якщо пропущено, використовується значення vbGeneralDate.

Формати дати й часу (перелік vbDateTimeFormat)

Іменована константа

Значення

Опис

vbGeneralDate

0

Показує дату і/або час так, як визначено в системному параметрі General Date. Якщо є лише дата, то час не виводиться; якщо лише час - не виводиться дата.

vbLongDate

1

Показати дату в довгому форматі з урахуванням регіональних налаштувань комп'ютера.

vbShortDate

2

Показати дату в короткому форматі з урахуванням регіональних налаштувань комп'ютера.

vbLongTime

3

Показує час так, як визначено в системному параметрі Long Time.

vbShortTime

4

Показує час у 24-годинному форматі (гг:хх).


Коди помилок:

13 Невідповідність типів даних

Приклад:

REM  *****  BASIC  *****

Option VBASupport 1

Sub DateFormat

 Dim d as Date

 d = ("1958-01-29 00:25")

 msgbox("Загальний формат дати : " & FormatDateTime(d))

 msgbox("Довгий формат дати : " & FormatDateTime(d,vbLongDate))

 msgbox("Короткий формат дати : " & FormatDateTime(d,vbShortDate))

 msgbox("Довгий формат часу : " & FormatDateTime(d,3))

 msgbox("Короткий формат часу : " & FormatDateTime(d,vbShortTime))

End Sub