Функція SYD [VBA]

Повертає арифметично знижувану ставку амортизації.

Піктограма Попередження

Ця функція або константа доступна, якщо у модулі перед кодом виконуваної програми помістити вираз Option VBASupport 1.


Синтаксис:

SYD (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double, Period as Double)

Повертає значення:

Double

Параметри:

Ціна - початкова ціну активу.

Залишок - ціна активу в кінці його амортизації.

Термін: термін амортизації, що визначає кількість періодів амортизації активу.

Період - номер періоду, для якого потрібно розрахувати амортизацію.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleSYD

REM Обчислює річну амортизацію активу, який коштує $10,000 на

REM початок 1-го року, і має ліквідаційну вартість $1,000 через 5 років.

Dim syd_yr1 As Double

REM Обчислює амортизацію за 1-й рік.

syd_yr1 = SYD( 10000, 1000, 5, 1 )

print syd_yr1 ' syd_yr1 зараз дорівнює 3000.

End Sub